Arvot

ArvotH-Printille luonto on tärkeä ja otamme sen huomioon kaikessa toiminnassamme.

 

Työstämme jäävät haitalliset kemikaalijätteet hävitetään asianmukaisesti, eivätkä ne missään vaiheessa pääse luontoon.

Erinomaisen kestävyyden ja muiden ominaisuuksiensa vuoksi PVC-muovien käyttö monissa tuotteissamme on lähes välttämätöntä. PVC-muovit ovat ongelmajätettä, jonka palaessa syntyy haitallisia yhdisteitä. Jotta PVC:n käytön haitat saataisiin mahdollisimman pieniksi, pyrimme aina käyttämään kaiken materiaalin mahdollisimman tehokkaasti, jotta jätettäkin syntyisi vähemmän. Huolehdimme jätteidemme lajittelusta erottelemalla kaikki PVC-muoveja sisältävät jätteet tavallisesta energiajätteestä.

Tuotteiden pakkauksissa käytämme pääasiassa uusiutuvista materiaaleista valmistettuja pakkauksia ja pakkaustäytteitä. Lisäksi kierrätämme vanhoja pakkausmateriaaleja mahdollisuuksien mukaan.